Hoeve Bazel

Hoeve Bazel

W1 zijgevel links voor
W2 zijgevel links na
W3 ramen voor
W4 ramen na
W5 zijgevel rechts na
W6
W7 schouw bureau voor
W8 schouw bureau na
W9 interieur zolder

HOEVE BAZEL

Architecten Beeck & Hermans bvba

Adres: Hoogstraat 38 te Bazel

Opdrachtgever: Dhr. en Mevr. Van der Veken – Verheyden

Periode: 2013 – 2015

Het onderwerp betreft een 17de-eeuwse woonhuis en later aangebouwd karrekot dat vroeger deel uitmaakte van een grotere hoeve. Het woonhuis is een dubbelhuis met verankerde witgekalkte gevels en een rieten dak, het lagere 19de-eeuwse karrekot heeft ongeschilderde bakstenen muren en een dak in oude Vlaamse pannen.
Om het pand, dat sinds de jaren ’70 leegstaat, terug als woning te kunnen gebruiken werd enerzijds een restauratie van het bestaande gebouw doorgevoerd en anderzijds een nieuwbouw opgetrokken links achteraan de woning waar zich vroeger ook een schuur bevond. Hierbij werden de keuken en eetkamer in het nieuwe volume voorzien terwijl zitruimtes, bureau, bibliotheek, slaapkamers en een badkamer in het oude dubbelhuis werden ingepast. In het karrekot werden nog nevenruimtes ingepast zoals bergingen en sanitair.
Het uitgangspunt bij de restauratie was om de typische 17de-eeuwse architecturale kenmerken van het hoofdvolume te herwaarderen zoals het terugbrengen van het rieten wolfsdak, de reconstructie van de verdwenen en aangetaste kruiskozijnen, het heropenen van dichtgemetselde deur- en raamopeningen en het terug witkalken van de gevels.
De nieuwbouw, een ontwerp van arch. Dries Vanden Berghe werd opgetrokken in dezelfde ongeschilderde klampsteen van het metselwerk van het karrekot, waardoor het witte hoofdvolume beter tot haar recht komt.