‘t Lammeke

‘t Lammeke

W1. Gevel C voor
W2. Gevel C na
W3. Gevel B voor
W4. Gevel B na
W5. Gevel koer
W6. Interieur
W7. Interieur
W8. Interieur
W9. Interieur
W10. Detail trap
W11. Zolder
W12. Zolder

‘T Lammeke

Architecten Beeck & Hermans bvba i.s.m. arch. L. Doms

Adres: Conventstraat 6-8 te Mechelen

Opdrachtgever: Dhr. en Mevr. Muls – De Ridder

Periode: 2008-2009

De panden Conventstraat 6-8 zijn twee begijnhofwoningen, genoemd ’t Lammeke, die bestaan uit een langshuis met oudere kern gelegen langs de Nieuwe Beggaardenstraat en drie 17de-eeuwse dwarshuizen hierop aansluitend en gelegen langs de Conventstraat. De woningen waren oorspronkelijk enkel toegankelijk via een gemeenschappelijke binnenkoer. Omwille van de privacy wensten de eigenaars dat de binnenkoer enkel door één gezin gebruikt kon worden. Hiervoor moest voor de andere woning een toegang gerealiseerd worden in de Nieuwe Beggaardenstraat, waardoor één venster werd vervangen door een deuropening. Verder werd deze gevel gerestaureerd naar haar 18de-eeuws uitzicht. De zij- en achtergevels aan de Conventstraat hadden nog een zeer uitgesproken 17de-eeuws karakter, wat behouden bleef. Bij de herinrichting van het interieur werd uitgegaan van een maximaal behoud van de bestaande kamerindeling en materialen. De aanwezige 17de-eeuwse trappen, deuren, roosteringen en planken vloeren werden gerestaureerd, en enkel daar waar ze in te slechte staat verkeerden, vernieuwd.