Home

Beeck & Hermans

Architecten

Architecten Beeck & Hermans

Architecten Beeck & Hermans bv bestaat uit een team architecten met een opleiding in Monumentenzorg. Het architectenbureau specialiseert zich in de restauratie, renovatie, conservatie en de herbestemming van erfgoed en heeft een uitgebreid portfolio van restauraties, herbestemmingen, herinrichtingen, onderzoeken, beheersplannen,…. In functie van de herbestemming of herinrichting van een historisch gebouw worden hedendaags vormgegeven ingrepen ontworpen, die een duidelijke meerwaarde betekenen voor het gebouw zonder afbreuk te doen aan het authentieke aspect.

De uitgebreide lijst van referenties getuigt van onze passie, interesse en gedrevenheid voor het behoud, het hergebruik en de herbestemming van het erfgoed en is een bewijs van de kennis van de verschillende restauratietechnieken en -materialen, die dankzij een jarenlange ervaring constant wordt bijgewerkt en verdiept.

De kleinschaligheid van het team zijn wij als een grote troef, alle medewerkers kunnen vlot ingezet worden en de projectleider is verantwoordelijk en vennoot. Verder wordt erregelmatig samengewerkt met of gespecialiseerd advies ingewonnen bij studiebureaus (voor wat betreft technieken en stabiliteit), bouwhistorici, erfgoeddeskundigen of anderen; vaste partners die de werking van het bureau kennen, met ervaring in en voeling voor het historische erfgoed, en waarbij er kan gerekend worden op een vlotte, communicatieve en respectvolle samenwerking. Door deze jarenlange vertrouwensrelatie met externe partners creëren wij een schaalvergroting van het kantoor in functie van de noodzaak.

De architecten streven naar de hoogste kwaliteit van het ontwerp. Een degelijk onderbouwd dossier, een nauwgezette werfopvolging en een volledig engagement resulteert in een kwaliteitsvol project met een historische, culturele, esthetische en architecturale meerwaarde.