Home

Beeck & Hermans

Architecten

Architecten Beeck & Hermans

Architecten Beeck & Hermans bvba bestaat uit een team architecten met een opleiding in Monumentenzorg met twee vennoot-zaakvoerders, Karel Beeck en Elfi Hermans. Het architectenbureau specialiseert zich in restauratie- en renovatiewerken van historische gebouwen en monumenten. In functie van de herbestemming of de zoektocht naar hergebruik van een historisch gebouw worden hedendaags vormgegeven ingrepen ontworpen, die een duidelijke meerwaarde betekenen voor het gebouw zonder afbreuk te doen aan het authentieke aspect.

De uitgebreide lijst van referenties getuigt van de interesse en gedrevenheid voor het behoud, het hergebruik en de herbestemming van het erfgoed en is een bewijs van de kennis van de verschillende restauratietechnieken en -materialen, die dankzij een jarenlange ervaring constant wordt bijgewerkt en aangepast.

De architecten streven naar de hoogste kwaliteit van het ontwerp. Een degelijk onderbouwd dossier, een nauwgezette werfopvolging en een volledig engagement van het architectenteam zal resulteren in een kwaliteitsvol project met een historische, culturele, esthetische en architecturale meerwaarde.