Kasteel Bossenstein

Kasteel Bossenstein

KASTEEL BOSSENSTEIN

Architecten Beeck & Hermans bvba

Adres: Moor 14 te Broechem

Opdrachtgever: Dhr. en Mevr. Charon

Periode: 2004 – 2007

Het kasteel heeft een rechthoekig grondplan en is omgeven door een slotgracht. Het oudste gedeelte is de donjon waarvan verondersteld wordt dat hij in de 2de helft van de 14de eeuw werd opgetrokken. De oostelijke woonvleugel uit een volgende fase dateert vermoedelijke uit het einde van de 15de of het begin van de 16de eeuw. Omstreeks 1660 werden zowel de westvleugel als de zuidvleugel en aangrenzende gaanderij aan het kasteel toegevoegd. Het bouwhistorisch onderzoek werd uitgevoerd door studenten van het postgraduaat Monumenten- en Landschapszorg (Antwerpen). Deze bevindingen werden in situ getoetst en aangevuld met bijkomend onderzoek naar bouwsporen ter plaatse. De gevels, daken, schrijnwerk  werden zacht gerestaureerd, met behoud van het historische lagenpakket. De omlopende gracht werd gesaneerd en uitgediept. Voor het interieur werd gestreefd naar een maximaal behoud van oorspronkelijk materiaal. De restauratie van de donjon is geïnspireerd op de sobere 14de-eeuwse afwerking met kalkpleister en gekalkte muren. De overige kamers werden gerestaureerd naar de best bewaarde of dominerende periode, wat grotendeels een rijkelijk laat 17de en 18de-eeuwse interieur was. Het kasteel werd ingericht als woning.