‘t Lammeke

‘t Lammeke

‘T Lammeke

Architecten Beeck & Hermans bvba i.s.m. arch. L. Doms

Adres: Conventstraat 6-8 te Mechelen

Opdrachtgever: Dhr. en Mevr. Muls – De Ridder

Periode: 2008-2009

De panden Conventstraat 6-8 zijn twee begijnhofwoningen, genoemd ’t Lammeke, die bestaan uit een langshuis met oudere kern gelegen langs de Nieuwe Beggaardenstraat en drie 17de-eeuwse dwarshuizen hierop aansluitend en gelegen langs de Conventstraat. De woningen waren oorspronkelijk enkel toegankelijk via een gemeenschappelijke binnenkoer. Omwille van de privacy wensten de eigenaars dat de binnenkoer enkel door één gezin gebruikt kon worden. Hiervoor moest voor de andere woning een toegang gerealiseerd worden in de Nieuwe Beggaardenstraat, waardoor één venster werd vervangen door een deuropening. Verder werd deze gevel gerestaureerd naar haar 18de-eeuws uitzicht. De zij- en achtergevels aan de Conventstraat hadden nog een zeer uitgesproken 17de-eeuws karakter, wat behouden bleef. Bij de herinrichting van het interieur werd uitgegaan van een maximaal behoud van de bestaande kamerindeling en materialen. De aanwezige 17de-eeuwse trappen, deuren, roosteringen en planken vloeren werden gerestaureerd, en enkel daar waar ze in te slechte staat verkeerden, vernieuwd.