Watertorens

Watertorens

WATERTORENS

Architecten Beeck & Hermans bvba i.s.m. architect P. Heylen

Adres: Halenstraat te Antwerpen

Opdrachtgever: Stad Antwerpen

Periode: 2008 – 2009

De 2 watertorens aan de Halenstraat werden in 1898 en gebruikt door de spoorwegmaatschappij om de stoomlocomotieven van water te voorzien. Bij het verdwijnen van de stoomlocomotieven rond 1966 speelden de watertorens nog slechts een kleine rol. Ze hebben nog een tijdje dienst gedaan als opslagtank voor bluswater voor de spoorwegmaatschappij. Eind de jaren ’70 werden ze buiten werking gesteld. De werken kaderen in de volledige aanleg van het park Spoor Noord, waarbij de watertorens en hun onmiddellijke omgeving een getuige zijn van de industrieelarcheologische waarde van de site. Het geheel werd gerestaureerd: metselwerk, schrijnwerk en metalen kuipen. Om de kuipen te beschermen, werden ze bovenaan dicht gemaakt waar sfeerverlichting werd ingebouwd.