ABDIJ VAN PARK

ABDIJ VAN PARK

ABDIJ VAN PARK

Architecten Beeck & Hermans bv

 

Adres: Abdij van Park 7 te Leuven

Opdrachtgever: Stad Leuven

Periode: 2015 – 2023

 

De site van Abdij van Park werd in meerdere fases gerestaureerd. In de eerste fase (2015 – 2018) werden de vijvers en monniken onder handen genomen. In de tweede fase werden de abdij muren, vijverdijkpoort en boogbrugje gerestaureerd. Hiervoor werd het historisch onderzoek uitgevoerd door bouwhistorica Annelies Wouters geraadpleegd. De planning van de restauratie was zodanig dat de populatie van de muurhagedis en de belangrijke vegetatie zo min mogelijk werd verstoord. Er wordt gereinigd op de plaatsen waar hersteld zal worden, alsook waar sterke vervuiling aanwezig is. De zone ter hoogte van het natuurpark werd voorzien om niet te reinigen, noch te herstellen, hetzij het strikt noodzakelijke.

 

In de derde fase bestonduit de restauratie van de tiendenschuur, stal en melkhuisje en herinrichting tot leer-en doeboerderij met stallen, winkel, kaasmakerij, leslokalen en evenementenruimte.

 

Een volgende fase omvat de herinrichting van het neerhof, dit is in premie-aanvraag.