Sint-Katelijnekerk

Sint-Katelijnekerk

SINT-KATELIJNEKERK te MECHELEN
RESTAURATIE INTERIEUR

 

Architecten Beeck & Hermans bvba

Adres: Sint-Katelijnekerkhof te 2800 Mechelen

Opdrachtgever: Stad Mechelen

Periode: 2016 – 2018

 

De Sint-Katelijnekerk ….