De Diamant

De Diamant

DE DIAMANT – Architectenkantoor

 

Architecten Beeck & Hermans bvba

Adres: Sint Katelijnestraat 46 te Mechelen

Periode: 2012-2013

 

Het pand De Diamant gaat terug tot half de 16de eeuw. Het lag vlak naast de Oude Melaan, een vliet die begin van de 20ste eeuw overwelfd werd. Gezien de stad Mechelen de oude Vlieten terug in het stadsbeeld wenst te brengen, werd beslist om een 20ste-eeuwse aanbouw, die destijds op de vliet was gebouwd af te breken. Met deze afbraak ging een aanzienlijke band met de 20ste eeuw verloren, wat het idee versterkte om De Diamant terug te brengen naar zijn 16de-eeuwse toestand. De bouwsporen waren voldoende gekend: onder de gecementeerde gevels waren de natuurstenen elementen en ontlastingsbogen nog aanwezig. Deze openingen werden terug naar de 16de-eeuwse verhouding gebracht en voorzien van passend houten schrijnwerk. Waar er onvoldoende informatie voorhanden was over de originele vormgeving, werd gekozen voor fijn stalen schrijnwerk gevat in een stalen kader. De gevels werden gekaleid en geschilderd in bak- en zandsteenkleur. Ook in het interieur greep de restauratie grotendeels terug naar de 16de-eeuwse toestand met behoud van enkele 19de-eeuwse schouwen en de 19de-eeuwse spiltrap. Om de zolder te ontsluiten werd bovenop de bestaande spiltrap een nieuwe stalen spiltrap geplaatst, afsluitbaar met een vloerluik. De Diamant werd ingericht tot kantoorruimten voor het architectenbureau, die het aankocht toen dit historisch pareltje instortensklaar was wegens te lange leegstand en verwaarlozing.