De Zeehondt

De Zeehondt

DE ZEEHONDT

Architecten Beeck & Hermans bvba

Adres: Zoutwerf 9 te Mechelen

Periode: 2008-2009

Het gebouw “De Zeehondt” werd gebouwd in 1757-1759. Het is een L-vormig gebouw met het woonhuis aan de straatzijde en achteraan op de binnenkoer een voormalige zeepziederij. De originele 18de-eeuwse toestand is vrij goed gekend en gedocumenteerd: het uitzicht van de straatgevels is terug te vinden op oude foto’s en prenten, enkele sporen of nog bestaande authentieke elementen in het interieur verwijzen eveneens naar de 18de-eeuwse toestand.
Naar aanleiding van de restauratiewerken aan de woning “De Zeehondt” werd een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd in 1997 door Linda Van Langendonck. Dit bouwhistorisch onderzoek werd door Linda Van Dijck aangevuld met kleursonderingen. Het pand stond reeds geruime tijd leeg, waardoor het in slechte toestand verkeerde. Zwam- houtaantasting en duiven hadden vele jaren vrij spel gekregen. De huidige eigenaars wensten het complex te herbestemmen tot 3 appartementen, met behoud van de binnenkoer als gemeenschappelijke buitenruimte. Een aantal ingrepen in het interieur waren noodzakelijk om te voldoen aan de hedendaagse eisen van wooncomfort en brandveiligheid. Deze ingrepen werden beperkt tot het achterhuis, zodat het waardevolle 18de-eeuwse interieur van het voorhuis volledig bewaard en gerestaureerd werd. Een aantal waardevolle 19de-eeuwse elementen werden eveneens ge├»ntegreerd. Voor de restauratie van de gevels werd er van uit gegaan om terug te keren naar de gedocumenteerde 18de-eeuwse toestand op basis van de gekende documenten, de sporen in situ en de kennis van gelijkaardige panden. De voornaamste ingreep betrof de reconstructie van het woonhuis aan de straatzijde naar het 18de-eeuwse uitzicht. De toegevoegde bouwlaag werd verwijderd en het dak en de gevels werden teruggebracht naar de 18de-eeuwse vormgeving en herbepleisterd.