Grafkapel De Naeyer

Grafkapel De Naeyer

GRAFKAPEL DE NAEYER

Architecten Beeck & Hermans bvba

Adres: Begraafplaats Dendermondsesteenweg te Willebroek

Opdrachtgever: Gemeente Willebroek

Periode: 2017 – 2018

De grafkapel werd voor de familie De Naeyer ontworpen door beeldhouwer/architect Clement Jonckheer na de dood van Louis De Naeyer in 1902. De grafkapel is een monumentale neoclassicistische vrijwel volledig opgetrokken in blauwe hardsteen met bronzen deur. Met haar typologie, epigrafie, sculptuur en heraldiek vertegenwoordigt de tempel de status van de overledene, in casu Louis De Naeyer. Bovendien vormt de kapel als gedenkteken een bron voor de geschiedenis van Willebroek.
De schade aan het grafmonument werd in hoofdzaak veroorzaakt door de uitzetting van roestend ijzer, vooral de verankeringen met doken. Tijdens de restauratie werd de roest geneutraliseerd en de constructie hersteld met een verbetering van de regenafvoer. Ook werd exterieur en interieur grondig gereinigd.