Hof van Cortenbach

Hof van Cortenbach

HOF VAN CORTENBACH

Architecten Beeck & Hermans bv

Adres: Korenmarkt 27-29 te Mechelen

Opdrachtgever: Exterieur Stad Mechelen – Interieur Langenbach

Periode: Exterieur 2016 – 2018 – Interieur 2019 – 2021

Het Hof van Cortenbach is een 16de-eeuws prestigieus stadspaleis, opgericht door Jan IV van Cortenbach. Mogelijk werd de woning door bouwmeester Rombout Keldermans ontworpen en uitgevoerd. Het ontwerp past perfect in de toen gangbare bak- en zandsteenstijl met kruis- en kloosterkozijnen, trapgevels, dakkapellen en monumentale schouwen met unieke details. Aan het einde van de 18de eeuw komt het in handen van een andere eigenaar die verfraaiingswerken laat uitvoeren naar de toenmalige mode, maar met respect voor het gebouw. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw begint de uitverkoop en de aanzet van het verval. Vanaf 1985 wordt het gebouw volledig verlaten en vervalt het tot een ruïne met zelfs enkele instortingen tot gevolg.

Gezien de toestand zo desastreus was, werd er een spoedrestauratie opgestart. De vloeren en balken, alsook de erker werden geschoord. Het gebouw werd opgeruimd van puin en brokstukken. Het dak werd voorlopig dicht gelegd. In 2016 werd de casco-restauratie opgestart. Een achterliggend gebouw werd gesloopt zodat de vroegere kopgevel terug vrij kwam. Verder werden de daken en de gevels gerestaureerd en werden dakkapellen en de 16de-eeuwse kruis- en kloosterkozijnen terug aangebracht. De erker werd gezien de slechte staat gedemonteerd en heropgebouwd. In het interieur werden enkele stenen gewelven, de houten roosteringen en de dakconstructie hersteld.

Met de nieuwe eigenaar was de bestemming gekend en werd het pand herbenoemd tot kantoorruimtes, pianowinkel en studentenkamers. Het interieur werd volledig gerestaureerd en kreeg o.l.v. interieurarchitect Veerle Van Eycken een herinrichting. Voor de pianowinkel werd zelfs een speciale doorgang in de gevel gemaakt.