Hof van Cortenbach

Hof van Cortenbach

HOF VAN CORTENBACH

Architecten Beeck & Hermans bvba

Adres: Korenmarkt 27-29 te Mechelen

Opdrachtgever: Stad Mechelen

Periode: 2016 – 2018

Het Hof van Cortenbach is een 16de-eeuws prestigieus stadspaleis, opgericht door Jan IV van Cortenbach. Mogelijk werd de woning door bouwmeester Rombout Keldermans ontworpen en uitgevoerd. Het ontwerp past perfect in de toen gangbare bak- en zandsteenstijl met kruis- en kloosterkozijnen, trapgevels, dakkapellen en monumentale schouwen. De unieke uitvoering van het prestigieuze gebouw wordt onderstreept door de fraaie details die werden gebruikt. Aan het einde van de 18de eeuw komt het in handen van een andere eigenaar die verfraaiingswerken laat uitvoeren naar de toenmalige mode, maar met respect voor het gebouw. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw begint de uitverkoop en de aanzet van het verval. Vanaf 1985 wordt het gebouw volledig verlaten en vervalt het tot een ruïne met zelfs enkele instortingen tot gevolg.

Gezien de toestand zo desastreus was, werd er een spoedrestauratie opgestart. De vloeren en balken, alsook de erker werden geschoord. Het gebouw werd opgeruimd van puin en brokstukken. Het dak werd voorlopig met plaatmateriaal dicht gelegd om vochtinsijpeling en duiven te vermijden.

In 2016 werd de casco-restauratie opgestart, gezien de bestemming nog niet gekend is. Een achterliggend gebouw werd gesloopt zodat de vroegere kopgevel terug vrij kwam. Verder werden de gevels en de daken gerestaureerd. De raamopeningen werden terug gebracht naar de 16de-eeuwse kruis- en kloosterkozijnen, zoals goed afleesbaar uit de natuursteendetaillering. De erker werd gezien de slechte staat gedemonteerd en heropgebouwd. In het interieur werden enkele stenen gewelven, de houten roosteringen en de dakconstructie hersteld.