Onze-Lieve-vrouw over de Dijlekerk

Onze-Lieve-vrouw over de Dijlekerk

ONZE-LIEVE-VROUW OVER DE DIJLEKERK MECHELEN

Architecten Beeck & Hermans bvba & C. Troniseck

Adres: Onze-Lieve-Vrouwekerkhof te Mechelen

Opdrachtgever: Stad Mechelen

Periode: Fase 1 2004-2006 – Fase 2: 2006-2009

Het oudste gedeelte van de kerk dateert van het einde van de 14de eeuw wanneer men de bouw van de toren aanvatte. In een eerste fase werden de toren, de zijbeuken, het schip en de transeptarmen opgetrokken. In de 16de eeuw werd het koor met koorkapellen en de verlenging van de dwarsbeuken gerealiseerd. Door de eeuwen heen werden reeds meerdere herstellings- en restauratiewerken uitgevoerd. Zo werd onder andere na WO II de dakconstructie heropgebouwd in een stalen structuur.
De restauratie van de Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle-kerk werd voorafgegaan door een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door L. Van Langendonck. De restauratie van de kerk verliep in twee fasen. Een eerste fase omvatte de restauratie van de dakbekleding, de oostgevel van de toren, de gevels van de traptorens en de bovendakse gedeelten van de gevels van de hoofdbeuk, dwarsbeuk en koor. Aansluitend aan deze fase, werden in een tweede fase de resterende gevels gerestaureerd. De restauratie vertrekt vanuit een conserverende visie. Voor de gevelrestauratie werd er van uitgegaan dat de gevels na restauratie geen nieuw of vernieuwd uitzicht moesten hebben, maar dat de oude patina zichtbaar mocht blijven. De glasramen waren nog in goede staat en werden ter plaatse gerestaureerd. De bestaande natuurleien met de gecorrodeerde koperen haken werden vervangen door nieuwe natuurleien. De 20ste-eeuwse calvarie aangebouwd aan de westgevel van de kerk veroorzaakte vochtproblemen en werd vervangen door een hedendaagse ontwerp met traditionele materialen.