Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekte-Ontvangenis

Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekte-Ontvangenis

ONZE-LIEVE-VROUW-ONBEVLEKTE-ONTVANGENIS

Architect E. Hermans

Adres: Hoviusstraat 13 te Mechelen

Opdrachtgever: Dhr. en Mevr. Debatty-Hermans

Periode: 2004 – 2008

De historische, vroeg-17de-eeuwse kern van de woning staat op een L-vormig grondplan. In de 18de eeuw onderging Hoviusstraat 13 zoals vele begijnenwoningen een interieurverfraaiing, waarvan alle decoratie, sinds de tweede helft van de 20ste eeuw, achter de muur- en plafondbekledingen verscholen ging, maar goed bewaard bleef. Begin 20ste eeuw werd een bouwvergunning verleend voor aanpassingswerken aan de voorgevel, waarbij de kruisvensters werden opengewerkt, de gevel gecementeerd en voorzien van decoratie in art déco-stijl die bij de restauratie werd bewaard. Aan het einde van de 20ste-eeuw werd eveneens de achtergevel van het breedhuis opengewerkt waarmee de bestaande leefruimte ging aansluiten op een nieuwe eetplaats tussen het bouwsel in de tuin en het breedhuis. Alle aanwezige interieur- en exterieurelementen die getuigen van recentere waardevolle aanpassingen van het pand werden behouden en opgewaardeerd, zodat de geschiedenis van het pand visueel leesbaar bleef. Het pand verkeerde nog in redelijk goede staat, waardoor de ingrepen zich konden beperken tot conservatieve en restauratieve ingrepen. De interieurelementen die typisch zijn voor deze begijnenwoning, zoals de 17de-eeuwse spiltrap, twee 17de-eeuwse deuren, de 18de-eeuwse schouwen,… werden vrij gelegd en gerestaureerd. Bij de restauratie werd ernaar gestreefd om een hedendaagse woning te creëren binnen een historische authentieke context.