Schranshoeve

Schranshoeve

SCHRANSHOEVE

 

Architecten Beeck & Hermans bvba i.s.m. arch. H. De Ruysscher

Adres: Nieuwstraat te Vorselaar

Opdrachtgever: Gemeente Vorselaar

Periode: 2006 – 2008

 

De Schranshoeve is een in de kern 17de-eeuws complex met kenmerkende omwalling dat bestaat uit een boerderij, een schuur en een bakhuis. Na een lange periode van leegstand en verwaarlozing besloot de gemeente Vorselaar om het complex te restaureren en herbestemmen tot polyvalente ruimte met horeca.
Het voormalige woonhuis met stallen werd in de huidige toestand gerestaureerd, waarbij de spantconstructies, de houten roosteringen, de muren bewaard bleven. De bepleistering en de vloerafwerking dienden vernieuwd te worden. Het houten schrijnwerk werd grotendeels gereconstrueerd naar bestaand model.
De gevels van de schuur werden in de 20ste eeuw opgetrokken in machinesteen, ter vervanging van de oorspronkelijke lemen constructie. Deze gevels waren echter in zeer slechte staat van bewaring en in samenspraak met Monumenten en Landschapen werd beslist de gevels herop te bouwen in hedendaagse materialen en te bepleisteren. De voormalige poorten werden ingevuld met hedendaags stalen schrijnwerk i.f.v. de herbestemming. Voor de nieuwe vloerafwerking werd gekozen voor een gepolierde beton.