Sint-Jan-Berchmanskerk

Sint-Jan-Berchmanskerk

SINT-JAN-BERCHMANSKERK te MECHELEN
HERSTELLINGSWERKEN en RESTAURATIE GLASRAMEN

Architecten Beeck & Hermans bvba

Adres: Brusselsesteenweg 51 te 2800 Mechelen

Opdrachtgever: Stad Mechelen

Periode: 2015 – 2016

De Sint-Jan-Berchmanskerk situeert zich aan de rand van Mechelen, die vanaf de tweede helft van de 19de eeuw begon te verstedelijken, in eerste instantie langs de grote invalswegen. De Katholieke kerk volgde deze stadsuitbreiding op de voet en plande de bouw van een kerk en school langs de Brusselsesteenweg op gronden verkregen door een gift. Beide gebouwen zijn toe te schrijven aan architect H. Meyns. Na een uiteindelijk goedgekeurd ontwerp van 1908 werd gestart met de bouw van de kerk in een neogotische vormentaal. De werken werden opgeleverd eind 1912. Ook het interieur volgde de neogotische stijl, met passend meubilair van J. Gerrits gerealiseerd vrijwel gelijktijdig met de bouw van de kerk. In 1986 werden de monelen deels vernieuwd in blauwe hardsteen, maar de ijzeren raambruggen bleven behouden en werden niet vakkundig beschermd. De roestvorming op het metaal zette zich verder waardoor de monelen begin 2007 in zeer slechte staat waren en voor een veiligheidsprobleem zorgde. Bovendien drong een grondig onderhoud zich op en waren er plaatselijk problemen met de goten en dekstenen in blauwe steen. Het belangrijkste deel van de restauratiewerken omvat de herstellingen aan de glasramen. De optie werd genomen om de roestende raambruggen volledig te vervangen door T-profielen in RVS, naar bestaand model, zwart gemoffeld. De monelen werden volledig uitgenomen, het schadebeeld werd geïnventariseerd en ze werden naar het atelier gebracht voor herstel en reiniging. Verder gebeurden er nog globale herstellings- en onderhoudswerken aan de parementen, de natuurstenen dekstenen, de daken en de zolders. In het interieur had MOWA op één plaats een zwaar aangetaste moerbalk van het houten gewelf gevonden. Om dit na te kijken en te herstellen werd een trappentoren geplaatst tot aan het gewelf, voorzien van schoringen. De kop van de moerbalk dienden voor meer de 50% vervangen te worden, de balksloef volledig. Dit gebeurde met nieuw hout in grenen naar bestaand model dat donker gebeitst werd en met epoxy voor het niet-zichtbare gedeelte.

Link naar fotoalbum Sint-Jan-Berchmanskerk exterieurwerken