Sint-Jozef-Colomakerk

Sint-Jozef-Colomakerk

SINT-JOZEF-COLOMAKERK MECHELEN

 

Architecten Beeck & Hermans bvba & Architectenburo Oostpool

Adres: Tervuursesteenweg 20 te Mechelen

Opdrachtgever: Stad Mechelen

Periode: Fase 1 2010-2011 – Fase 2: 2015-2016 – Fase 3

 

De parochiekerk Sint-Jozef-Coloma werd gebouwd in 1913-1916 en ingewijd in 1927. De kerk is een ontwerp van provinciaal architect Eduard Careels en is opgetrokken in een kenmerkende neogotische stijl in een steen van Montauban en Euville. De kerk is centraal gelegen in een vroegere arbeiderswijk net buiten Mechelen en is nagenoeg het enige gebouw dat deze wijk een extra dimensie geeft. De 53 meter hoge achthoekige toren is een baken naast het kanaal en het treinspoor en een duidelijke zichtbare getuige van de aanwezigheid van deze wijk. In januari 2000 werd de kerk gesloten wegens instortingsgevaar en werd overwogen om ze af te breken. In 2008 werd ze beschermd als monument. Het meubilair en de aankleding is ondertussen grotendeels verdwenen.
Het project rond de Sint-Jozef-Colomakerk vindt zijn oorsprong in de vraag van de kerkgemeenschap om opnieuw over een volwaardig kerkgebouw te kunnen beschikken. Het uitgangspunt voor de herinrichting is dan ook de cultusfunctie – het gebouw blijft in de eerste plaats kerk – , daarnaast wordt er gezocht naar zinvolle nevenbestemmingen teneinde het gebruik, het draagvlak en de betekenis van het monument te maximaliseren en te actualiseren.
In een eerste fase werden de daken en de bovendakse gevels hersteld, zodat de hoogdringende problemen opgelost waren (lekken in het dak en zwaar aangetaste dakstructuur). In een tweede fase werden de lagere gevels en glasramen gerestaureerd, waarbij in de gevel noord 4 grote openingen werden gemaakt naar de pastorietuin. Deze openingen kaderen in de nevenbestemming waarbij activiteiten voor de wijk en de grotere gemeenschap kunnen doorgaan in het kerkgebouw. Er wordt zo beoogd om het gebouw opnieuw zijn status van ‘kloppende hart van de Colomagemeenschap’ te bezorgen. In een derde fase zal de herinrichting gebeuren met de interieurrestauratie. In de zijbeuk zuid komt een los volume voor het herbergen van nevenlokalen. Verder komt er ook een opengaande scheidingswand om het gebruik flexibeler in te vullen.